Pa labi

Aligns the selected paragraph(s) to the right page margin.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Formatēt - Līdzināšana - Pa labi (zīmēšanas funkcijas)

Atveriet konteksta izvēlni - izvēlieties Līdzināšana - Pa labi

Ikona

Līdzināt pie labās malas