Pa kreisi

Aligns the selected paragraph(s) to the left page margin.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Formatēt - Līdzināšana - Pa kreisi (zīmēšanas funkcijas)

Atveriet konteksta izvēlni - izvēlieties Līdzināšana - Pa kreisi

Ikona

Līdzināt pie kreisās malas