Līdzināšana

Sets the alignment of the paragraph relative to the margins of page.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Formatēt - Rindkopa - Līdzināšana cilni

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Alignment tab


Līdzināšana

Set the alignment options for the current paragraph.

Kreisā

Aligns the paragraph to the left page margin. If Asian language support is enabled, this option is named Left/Top.

Ikona uz Formatēšanas joslas:

Ikona

Līdzināt pie kreisās malas

Labā

Aligns the paragraph to the right page margin. If Asian language support is enabled, this option is named Right/Bottom.

Ikona uz Formatēšanas joslas:

Ikona

Līdzināt pie labās malas

Centrēts

Centers the contents of the paragraph on the page.

Ikona uz Formatēšanas joslas:

Ikona

Abpuslīdzināt

Aligns the paragraph to the left and to the right page margins.

Ikona uz Formatēšanas joslas:

Ikona

Abpuslīdzināts

Īpašības

Teksta virziens

Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled.

Priekšskatījuma lauks

Attēlo pašreizējās atlases priekšskatījumu.