Clear Direct Formatting

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Formatēt - Attīrīt tiešo formatēšanu