Atlasīt visu

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Rediģēt - Izvēlēties visus

+A

Ikona

Atlasīt visus