Izgriezt

Removes and copies the selection to the clipboard.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Rediģēt - Izgriezt

+X

Uz joslas Standarta, klikšķiniet

Ikona

Izgriezt