Vispārējs

Satur pamata informāciju par pašreizējo datni.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Datne - Īpašības - Vispārējs cilni


Datne

Attēlo datnes nosaukumu.

Tips:

Attēlo datnes tipu tekošajam dokumentam.

Atrašanās vieta:

Attēlo datņu kataloga, kurā datne tiek uzglabāta, ceļu un nosaukumu.

Izmērs:

Attēlo tekošā dokumenta izmēru baitos.

Izveidots:

Displays the date and time and author when the file was first saved.

Modificēts:

Displays the date and time and author when the file was last saved in a LibreOffice file format.

Template:

Displays the template that was used to create the file.

Ciparparakstīts:

Displays the date and the time when the file was last signed as well as the name of the author who signed the document.

Digitālais paraksts

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

Pēdējo reizi drukāts:

Displays the date and time and user name when the file was last printed.

Total editing time:

Displays the amount of time that the file has been open for editing since the file was created. The editing time is updated when you save the file.

Revīzijas numurs:

Displays the number of times that the file has been saved.

Pielietot lietotāja datus

Saves the user's full name with the file. You can edit the name by choosing - LibreOffice - User Data.

Reset Properties

Resets the editing time to zero, the creation date to the current date and time, and the version number to 1. The modification and printing dates are also deleted.