Grafikas eksporta opcijas

Definē grafikas eksporta opcijas.

Lai piekļūtu šai komandai...

Choose File - Export, select a graphics file type, dialog opens automatically


When you export graphical elements to a file, you can select the file type. For most supported file types a dialog opens where you can setup export options.

The following file types do not show an options dialog: RAS, SVG, TIFF, XPM.

The other file types show options dialogs where you can set the width and height of the exported image.

Depending on the file type, you can specify some more options. Press Shift+F1 and hover over the control to see an extended help text.

Platums

Norāda platumu.

Augstums

Norāda garumu.

Izšķirtspēja

Ievadiet attēla izšķirtspēju. Atlasiet mērvienības no saraksta lodziņa.

Vairāk opciju

JPEG datnēm jūs varat iestatīt krāsu dziļumu un kvalitāti.

Priekš BMP datnēm jūs varat iestatīt saspiešanu un RLE iekodēšanu.

Priekš PBM, PGM un PPM datnēm jūs varat iestatīt iekodējumu.

For PNG files you can set the compression and the interlaced mode.

For GIF files you can set the transparency and the interlaced mode.

For EPS files you can set the preview, the color format, the compression, and the version.

See Import and Export Filter Information for more information about filters.