Y ass

Opens the Y Axis dialog, to change properties of the Y axis.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Formatēt - Asis - Y ass/Sekundārā Y ass (Diagrammas)


Rinda

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Rakstzīme

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Mērogs

Controls the scaling of the X or Y axis.

Novietojums

Kontrolē asu novietojumu.

Numbers

Norādiet formatēšanas opcijas priekš atlasītās(-ajām) šūnas(-ām).

Līdzināšana

Modifies the alignment of axes or title labels.