ConvertFromURL Function

Pārveido datnes URL uz sistēmas datnes nosaukumu.

Sintakse:

ConvertFromURL(filename)

Atgrieztā vērtība:

Virkne

Parametri:

Filename: A file name as a string.

Error codes:

5 Nederīgs procedūras izsaukums

Piemērs:

systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$