RTrim Function

Dzēš atstarpes virknes izteiksmes beigās.

Skatiet arī: LTrim funkcija

Sintakse:

RTrim (Teksts As String)

Atgrieztā vērtība:

Virkne

Parametri:

Teksts: jebkura virknes izteiksme.

Error codes:

5 Nederīgs procedūras izsaukums

Piemērs:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub