LCase Function

Converts all uppercase letters in a string to lowercase.

Skatiet arī: Funkcija UCase

Sintakse:

LCase (Teksts As String)

Atgrieztā vērtība:

Virkne

Parametri:

Teksts: jebkura virknes izteiksme, kuru jūs vēlaties pārveidot.

Error codes:

5 Nederīgs procedūras izsaukums

Piemērs:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) ' Returns "las vegas"

    Print UCase(sVar) ' Returns "LAS VEGAS"

End Sub