IsNumeric Function

Tests if an expression is a number. If the expression is a number, the function returns True, otherwise the function returns False.

Sintakse:

IsNumeric (Var)

Atgrieztā vērtība:

Bool

Parametri:

Izteiksme1, Izteiksme2: jebkuras izteiksmes, kuras jūs vēlaties salīdzināt.

Error codes:

5 Nederīgs procedūras izsaukums

Piemērs:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    Print IsNumeric(vVar) ' Returns False

    vVar = "123"

    Print IsNumeric(vVar) ' Returns True

End Sub