"/" Operator

Dala divas vērtības.

Sintakse:

Rezultats = Izteiksme1 / Izteiksme2

Parametri:

Rezultats: jebkura skaitliskā vērtība, kura satur dalīšanas rezultātu.

Izteiksme1, Izteiksme2: jebkuras skaitliskās izteiksmes, kuras jūs vēlaties dalīt.

Piemērs:

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub