"+" Operator

Pievieno vai apvieno divas izteiksmes.

Sintakse:

Rezultats = Izteiksme1 + Izteiksme2

Parametri:

Rezultats: jebkura skaitliskā izteiksme, kura satur pievienošanas rezultātu.

Izteiksme1, Izteiksme2: jebkuras skaitliskas izteiksmes, kuras jūs vēlaties apvienot vai pievienot.

Piemērs:

Sub ExampleAddition1

    Print 5 + 5

End Sub

 

Sub ExampleAddition2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 + iValue2

End Sub