"*" Operator

Reizina divas vērtības.

Sintakse:

Rezultats = Izteiksme1 * Izteiksme2

Parametri:

Rezultats: jebkura skaitliskā izteiksme, kura ieraksta reizināšanas rezultātu.

Izteiksme1, Izteiksme2: jebkuras skaitliskās izteiksmes, kuras jūs vēlaties reizināt.

Piemērs:

Sub ExampleMultiplication1

    Print 5 * 5

End Sub

 

Sub ExampleMultiplication2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 * iValue2

End Sub