"-" Operator

Atņem divas vērtības.

Sintakse:

Rezultats = Izteiksme1 - Izteiksme2

Parametri:

Rezultats: jebkura skaitliskā izteiksme, kura satur atņemšanas rezultātu.

Izteiksme1, Izteiksme2: jebkuras skaitliskās izteiksmes, kuras jūs vēlaties atņemt.

Piemērs:

Sub ExampleSubtraction1

    Print 5 - 5

End Sub

 

Sub ExampleSubtraction2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 - iValue2

End Sub