Imp Operator

Izpilda loģisko implikāciju uz divām izteiksmēm.

Sintakse:

Rezultats = Izteiksme1 Imp Izteiksme2

Parametri:

Rezultats: jebkurš skaitliskais mainīgais, kurš satur implikācijas rezultātu.

Expression1, Expression2: Any expressions that you want to evaluate with the Imp operator.

If you use the Imp operator in Boolean expressions, False is only returned if the first expression evaluates to True and the second expression to False.

If you use the Imp operator in bit expressions, a bit is deleted from the result if the corresponding bit is set in the first expression and the corresponding bit is deleted in the second expression.

Piemērs:

Sub ExampleImp

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  mIzv = A > B Imp B > C ' atgriež -1

  mIzv = B > A Imp B > C ' atgriež -1

  mIzv = A > B Imp B > D ' atgriež 0

  mIzv = (B > D Imp B > A) ' atgriež -1

  mIzv = B Imp A ' atgriež -1

End Sub