Būsenos juosta

Būsenos juostoje rodoma informacija apie veikiamąjį dokumentą, taip pat joje yra valdikliai įvairioms funkcijoms vykdyti.

Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A double-click opens the Navigator, with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Current Page Style

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Kalba

Rodoma pažymėto teksto kalba.
Spustelėkite, jei norite atverti meniu, kuriame galima pasirinkti kitą pažymėto teksto arba veikiamosios pastraipos kalbą.
Pasirinkite „Jokios“, jei tekste nenorite tikrinti rašybos.
Pasirinkite „Atstatyti numatytąją kalbą“, jei atrankai ar pastraipai vėl norite pritaikyti numatytąją kalbą.
Komanda „Daugiau“ atveriamas dialogo langas su išsamesnėmis parinktimis.

Insert Mode

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Selection Mode

Here you can switch between different selection modes.

Document Modification

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status Bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Skaitmeninis parašas

Taip pat žr. Skaitmeniniai parašai.

Combined Display

Displays current information about the active document.

Mastelio keitimas ir peržiūros išdėstymas

Trimis valdikliais tekstų rengyklės būsenos juostoje galima keisti dokumento mastelį ir peržiūros išdėstymą.

Peržiūros išdėstymo mygtukai iš kairės į dešinę: puslapiai viename stulpelyje; puslapiai greta vienas kito; puslapiai greta vienas kito poromis, tarsi knygoje.

Tempkite mastelio keitimo šliaužiklį kairėn, jei norite ekrane matyti daugiau puslapių; tempkite dešinėn, jei norite išdidinti mažesnę puslapio sritį.

Zoom

Specifies the current page display zoom factor.