Mygtukų juostos

Šioje žinyno dalyje aprašomos „LibreOffice“ tekstų rengyklėje „Writer“ galimos mygtukų juostos. This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

Standartinė juosta

Standartinė juosta yra kiekvienoje „LibreOffice“ programoje.

Formatavimo juosta

Formatavimo juostoje yra keletas priemonių tekstui formatuoti.

Drawing Bar

The Drawing bar contains frequently used editing tools. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands.

Paveikslo mygtukų juosta

Paveikslo mygtukų juostoje yra priemonės pažymėto taškinės grafikos paveikslo formatui ir padėčiai nustatyti.

Kadro mygtukų juosta

Kai pažymėtas kadras, Kadro juostoje pateikiamos pagrindinės funkcijos kadro formatui ir padėčiai nustatyti.

OLE objekto mygtukų juosta

OLE objekto juosta rodoma, kai pažymėtas objektas. Joje yra pagrindinės funkcijos objektams formatuoti ir jų padėčiai nustatyti.

Lentelės mygtukų juosta

Lentelės mygtukų juostoje yra priemonės, reikalingos lentelėms tvarkyti. Ji pasirodo žymeklį perkėlus į lentelę.

Grafikos objekto savybių juosta

Grafikos objekto savybių juosta gali būti rodoma tekstų rengyklėje ir skaičiuoklėje. Jei norite ją įjungti, pasirinkite komandas „Rodymas → Mygtukų juostos → Grafikos objekto savybės“. Juostos mygtukai įgalinami, kai pažymimas grafikos objektas. Numatytieji mygtukai skiriasi, kai juosta naudojama tekstų rengyklėje ir skaičiuoklėje.

Ženklinimo ir numeravimo juosta

Ženklinimo ir numeravimo juostoje yra komandos numeruotų pastraipų struktūrai keisti, įskaitant pastraipų eilės tvarkos ar pastraipų lygmens keitimą.

Teksto objekto mygtukų juosta

Šioje mygtukų juostoje yra teksto, esančio grafikos objekte, formatavimo priemonės. Teksto objekto mygtukų juosta rodoma dukart spustelėjus grafikos objekto viduje.

Būsenos juosta

Būsenos juostoje rodoma informacija apie veikiamąjį dokumentą, taip pat joje yra valdikliai įvairioms funkcijoms vykdyti.

Spaudinio peržiūra

Spaudinio peržiūros mygukų juosta rodoma, kai įjungiama dokumento spaudinio peržiūros veiksena.

Table Data Bar

Use the Table Data bar to control the data view.

Liniuotės

Liniuotėse rodomi puslapio matmenys, tabuliavimo žymės, įtraukos, kraštinių ir skilčių vietos. Visus šiuos parametrus galima keisti liniuotėse naudojantis pele.

Formulių juosta

Formulių juostoje galima surinkti ir į teksto dokumentą įterpti skaičiavimus. Jei norite įjungti Formulių juostą, paspauskite klavišą F2.

Insert

The toolbar contains various functions for inserting frames, graphics, tables, and other objects.

Klasifikacijos juosta

Klasifikacijos juostos priemonės skirtos dokumento tvarkymui pritaikyti tam tikras saugumo taisykles.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification

Mail Merge Toolbar

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.