Meniu

Šioje žinyno dalyje aprašomos meniu komandos ir jomis atveriami dialogo langai.

Note Icon

The window containing the document you want to work on must be selected in order to use the menu commands. Similarly, you must select an object in the document to use the menu commands associated with the object.


Warning Icon

The menus are context sensitive. This means that those menu items are available that are relevant to the work currently being carried out. If the cursor is located in a text, then all of those menu items are available that are needed to edit the text. If you have selected graphics in a document, then you will see all of the menu items that can be used to edit graphics.


Failas

Šios komandos taikomos veikiamajam dokumentui, jomis galima sukurti naują dokumentą ar baigti darbą su programa.

Taisa

Å iame meniu yra komandos, skirtos veikiamojo dokumento turiniui taisyti.

Rodymas

Å io meniu komandomis pasirenkama, kaip dokumentas rodomas ekrane.

Įterpimas

„Įterpimo“ meniu komandomis į dokumentą galima įterpti naujus objektus: paveikslus, mediją, diagramas, objektus iš kitų programų, hipersaitus, komentarus, specialiuosius rašmenis, išnašas ar sekcijas.

Formatas

Å iame meniu yra komandos dokumento maketui ir turiniui formatuoti.

Stiliai

Contains commands to apply, create, edit, update, load, and manage styles in a text document.

Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Lentelė

Šiame meniu yra komandos, skirtos lentelei ir jos elementams įterpti į teksto dokumentą, taisyti ar šalinti.

Priemonės

Iš šio meniu galima pasirinkti priemones rašybai tikrinti, objektams iš galerijos įterpti į dokumentą, programos meniu sąrankai keisti ar programos parinktims nustatyti.

Langas

Šio meniu komandomis galima nustatyti, kaip bus rodomi dokumentų langai.

Žinynas

Iš „Žinyno“ meniu galima atverti ir valdyti „LibreOffice“ žinyną.