Žodžių kėlimas

Pagal numatytąsias „LibreOffice“ nuostatas eilutėje netelpantys žodžiai nukeliami į kitą eilutę. Nuostatas galima pakeisti, kad žodžiai būtų automatiškai arba rankiniu būdu perkeliami taikant žodžių kėlybos taisykles:

Automatinis žodžių kėlimas

Keliant žodžius automatiniu būdu, reikiamose pastraipos vietose įterpiami brūkšneliai. Ši parinktis gali būti naudojama tik su pastraipų stiliais ir atskirose pastraipose.

Jei pastraipoje norite kelti žodžius automatiškai:

 1. Pastraipoje spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir iš kontekstinio meniu pasirinkite komandą Pastraipa.

 2. Atverkite kortelę Teksto skaidymas.

 3. „Žodžių kėlimo“ parinkčių grupėje pažymėkite langelį „Automatinis“.

 4. Spustelėkite mygtuką Gerai.

Jei norite automatiškai kelti žodžius keliose pastraipose:

Jei norite automatiškai kelti žodžius daugiau nei vienoje pastraipoje, naudokite pastraipos stilių.

Pavyzdžiui, aktyvinkite automatinį žodžių kėlimą numatytajam pastraipos stiliui, o tada pritaikykite tą stilių pastraipoms, kuriose norite kelti žodžius.

 1. Choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon.

 2. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite stiliaus, kuriam norite aktyvinti žodžių kėlimą, pavadinimą, ir pasirinkite komandą Keisti.

 3. Atverkite „Teksto skaidymo“ kortelę.

 4. Žodžių kėlimo parinkčių grupėje pažymėkite langelį Automatinis.

 5. Spustelėkite mygtuką Gerai.

 6. Pritaikykite stilių pastraipoms, kuriose norite kelti žodžius.

Žodžių kėlimas rankiniu būdu

Kėlimo brūkšnelį galima įterpti norimoje eilutės vietoje, arba galima leisti „LibreOffice“ programai surasti tinkamus kelti žodžius ir pasiūlyti kėlimo vietą.

Pavienių žodžių kėlimas

Jei norite greitai įterpti kėlimo brūkšnelį, spustelėkite norimoje žodžio vietoje ir paspauskite klavišus +(-).

Įterpus kėlimo brūkšnelį rankiniu būdu, žodis bus keliamas tik nurodytoje vietoje. Automatinis žodžių kėlimas papildomai šiam žodžiui nebus taikomas. Žodis, kuriame yra rankiniu būdu įterptas kėlimo brūkšnelis, keliamas neatsižvelgiant į Teksto skaidymo kortelėje nustatytas parinktis.

Žodžių kėlimas pažymėtame tekste

 1. Pažymėkite teksto dalį, kurioje norite kelti žodžius.

 2. Pasirinkite komandą Priemonės → Kalba → Žodžių kėlimas.

Rašybos ir gramatikos tikrinimas

Tezauras

Changing the Default Template

Žodžių kėlimo išjungimas tam tikriems žodžiams

Teksto skaidymas