Šablonai ir stiliai

Šablonas – tai dokumentas, kuriame aprašyti tam tikri formatavimo stiliai, paveikslai, lentelės ar kita informacija. Remiantis šablonu galima kurti kitus dokumentus. Pavyzdžiui, dokumente galima aprašyti pastraipos ir rašmenų stilius, įrašyti dokumentą kaip šabloną, o tada naudoti šį šabloną kitiems dokumentams su tokiais pačiais stiliais kurti.

Jei nenustatyta kitaip, kiekvienam „LibreOffice“ dokumento tipui yra aprašytas numatytasis šablonas.

Su „LibreOffice“ programa pateikiama keletas iš anksto aprašytų šablonų, kuriuos galima naudoti įvairios paskirties dokumentams, pavyzdžiui, laiškams, kurti.

Using Styles From Another Document or Template

Creating a Page Style Based on the Current Page

Applying Styles in Fill Format Mode

Creating New Styles From Selections

Changing the Default Template