Rašybos ir gramatikos tikrinimas

Teksto atrankos arba viso dokumento rašybą ir gramatiką galima patikrinti rankiniu būdu.

Note Icon

Kad būtų galima tikrinti teksto rašybą ir gramatiką, turi būti įdiegti reikiami žodynai. Kai kurioms kalboms yra skirti trys skirtingi žodynai: rašybos tikrinimo, žodžių kėlybos ir tezauras. Kiekvienas žodynas gali būti taikomas tik vienai kalbai. Rašybos tikrinimo žodynus galima atsisiųsti ir įdiegti kaip plėtinius. Žr. plėtinių tinklalapį.


Rašybos tikrinimas pradedamas nuo esamos žymeklio vietos arba nuo pažymėto teksto pradžios.

  1. Spustelėkite dokumente arba pažymėkite tekstą, kurį norite patikrinti.

  2. Choose Tools - Spelling.

  3. Radus galimą rašybos klaidą atveriamas Rašybos ir gramatikos dialogo langas, ir „LibreOffice“ programa pasiūlo keletą variantų klaidai ištaisyti.

  4. Toliau galima atlikti vieną iš šių veiksmų:

    Jei norite priimti vieną iš siūlymų, pažymėkite siūlomą žodį ir spustelėkite Keisti.

    Pataisykite sakinį viršutiniame teksto langelyje ir tada spustelėkite Keisti.

    Jei norite įtraukti nežinomą žodį į naudotojo aprašytą žodyną, spustelėkite Pridėti į žodyną.