Printing Register-true

Bazinių linijų lygiavimas

Bazinė linija, dar vadinama pagrindo linija, – tai linija, einanti rašmenų apačia. Žemiau jos išlenda tik kai kurių raidžių „uodegos“ (nosinės, raidžių „g“, „y“, „j“ dalys). Pagal bazinę liniją gali būti lygiuojami gretimų skilčių tekstai. Tada gretimų skilčių eilutės būna parašytos vienodame aukštyje. Šitaip sulygiuotas tekstas gražiau atrodo ir lengviau jį skaityti.

Jeigu pastraipai arba puslapiui taikomas bazinių linijų lygiavimas, bazinės linijos bus sulygiuotos pagal vertikalų puslapio tinklelį, nepriklausomai nuo teksto dydžio ar įterptų paveikslų. Tinklelio nuostatas galima nurodyti puslapio stiliaus apraše.

To Set a Document to Register-True Printing

  1. Select the whole document.

  2. Choose Format - Page - Page.

  3. In the Register-true section, select the Activate checkbox and click OK.

All the paragraphs in the document will be printed register-true, unless otherwise specified.

To Exempt Paragraphs From Register-True Printing

  1. Do one of the following:

    Select all the paragraphs you want to exempt, then choose Format - Paragraph - Indents & Spacing.

    Open the Styles window, click the Paragraph Style you want to exempt, right-click that style, choose Modify. In the dialog, click the Indents & Spacing tab.

  2. In the Register-true section, clear the Activate checkbox.