Brošiūros spausdinimas

Tekstų rengykle „Writer“ parengtą dokumentą galima atspausdinti kaip lankstinuką ar brošiūrą. Tokiu atveju kiekvienoje lapo pusėje spausdinama po du dokumento puslapius taip, kad perlenkus lapą, tekstą būtų galima skaityti kaip knygą.

Jei rengiamą dokumentą norėsite spausdinti kaip brošiūrą, nustatykite stačią puslapio padėtį. Programa tinkamai pasuks ir išdėlios puslapius spausdinimo metu.

Jei norite spausdinti brošiūrą:

  1. Pasirinkite komandas Failas → Spausdinti.

  2. Spausdinimo dialogo lange spustelėkite mygtuką Savybės.

  3. Spausdintuvo savybių lange nustatykite gulsčią lapo padėtį.

Tip Icon

Jei spausdintuvu galima spausdinti iškart ant abiejų lapo pusių (brošiūros visada spausdinamos ant gulsčio lapo), spausdinimo nuostatose reikia pasirinkti dvipusį spausdinimą verčiant lapą per trumpąjį kraštą.


  1. Grįžkite į Spausdinimo dialogo langą ir atverkite kortelę Puslapių išdėstymas.

  2. Pažymėkite akutę Brošiūra.

  3. Jei spausdintuvas automatiškai spausdina ant abiejų lapo pusių, nustatykite, kad būtų spausdinami visi puslapiai.

  1. Spustelėkite mygtuką Gerai.

Kai dokumentą, kurio puslapių padėtis stačia, spausdinate ant gulsčio popieriaus lapo, dvi priešingos brošiūros pusės bus atspausdintos greta. Jei turite spausdintuvą su dvipusio spausdinimo funkcija, galima iškart atspausdinti visą brošiūrą ir nereikės vėliau jungti lapų. Jei spausdintuvu galima spausdinti tik ant vienos pusės, brošiūrą sukurti galima pirmiausia atspausdinus priekinius (dešiniuosius, nelyginius) puslapius, tada įdėjus tuos pačius lapus atgal į spausdintuvą ir atspausdinus galinius (kairiuosius, lyginius) puslapius.

Note Icon

Jei puslapiai atspausdinami ne ta tvarka, atverkite kortelę Bendrosios parinktys, pažymėkite parinktį Puslapius spausdinti atvirkštine tvarka ir dar kartą atspausdinkite dokumentą.