Skaičių atpažinimo lentelėse įjungimas ir išjungimas

„LibreOffice“ programa gali automatiškai formatuoti lentelėje įvestas datas pagal operacinės sistemos lokalės nuostatas.

Jei norite šią funkciją įjungti, atlikite vieną iš šių veiksmų:

„LibreOffice“ tekstų rengyklė → Lentelės