Patarimai darbui su „LibreOffice“ tekstų rengykle „Writer“

Bendrųjų „LibreOffice“ patarimų skyriuje aprašytos komandos, taikomos visiems moduliams: darbui su langais ir meniu, „LibreOffice“ nuostatų keitimui, duomenų šaltinių nustatymui, galerijos ar pertempimo funkcijos naudojimui.

Jei reikalinga informacija apie kitą modulį, žinyno žvalgymo polangyje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite norimą modulį.

Teksto rinkimas ir formatavimas

Įterpimo ir keitimo veiksenų parinkimas

Teksto rinkimas bet kurioje puslapio vietoje

Teksto žvalgymas ir žymėjimas kaviatūra

Specialiųjų rašmenų įterpimas

Žodžių užbaigimas teksto dokumentuose

Jungiamųjų tarpų, jungiamųjų brūkšnelių ir sąlyginių brūkšnelių įterpimas

Applying Text Formatting While You Type

Emphasizing Text

Changing the Color of Text

Rotating Text

Using a Frame to Center Text on a Page

Indenting Paragraphs

Defining Borders for Pages

Defining Borders for Paragraphs

Defining Borders for Tables and Table Cells

Defining Borders for Objects

Making Text Superscript or Subscript

Changing the Case of Text

Moving and Copying Text in Documents

Resetting Font Attributes

Chapter Numbering

Arranging Chapters in the Navigator

Going to Specific Bookmark

Using Sections

Inserting Sections

Editing Sections

Copying Formatting With the Clone Formatting Tool

Šablonai ir stiliai

Creating New Styles From Selections

Applying Styles in Fill Format Mode

Updating Styles From Selections

Using Styles From Another Document or Template

Creating a Document Template

Changing the Default Template

Printing Register-true

Recording and Displaying Changes

Automatinis teksto rinkimas ir formatavimas

Automatinio rašybos taisymo išjungimas

Creating Numbered or Bulleted Lists as You Type

Automatinis rašybos tikrinimas

Using AutoText

Išimčių įtraukimas į automatinio taisymo sąrašą

Alternating Page Styles on Odd and Even Pages

Turning off Bullets and Numbering for Individual Paragraphs

Removing Line Breaks

Stilių ir laukų naudojimas, puslapių numeravimas

Page Numbers

Changing Page Orientation

Changing Page Background

Applying Styles in Fill Format Mode

Creating New Styles From Selections

Updating Styles From Selections

Undoing Direct Formatting for a Document

Formatting Headers or Footers

Inserting Hyperlinks

Defining Number Ranges

Puslapio lūžių įterpimas ir šalinimas

Creating and Applying Page Styles

About Fields

Adding Input Fields

Querying User Data in Fields or Conditions

Converting a Field into Text

Inserting a Fixed or Variable Date Field

Lentelių redagavimas

Selecting Tables, Rows, and Columns

Inserting Tables

Deleting Tables or the Contents of a Table

Calculating in Text Documents

Calculating Complex Formulas in Text Documents

Calculating and Pasting the Result of a Formula in a Text Document

Displaying the Result of a Table Calculation in a Different Table

Calculating Across Tables

Calculating the Sum of a Series of Table Cells

Inserting Text Before a Table at the Top of Page

Merging and Splitting Cells

Adding or Deleting a Row or Column to a Table Using the Keyboard

Repeating a Table Heading on a New Page

Resizing Rows and Columns in a Text Table

Modifying Rows and Columns by Keyboard

Copying Spreadsheet Areas to Text Documents

Inserting Line Breaks in Cells

Paveikslai, brėžiniai, paveikslėlių kolekcija, dekoratyvusis tekstas

Positioning Objects

Using Captions

Adding Chapter Numbers to Captions

Fontwork For Graphical Text Art

Inserting Graphics

Inserting, Editing, Saving Bitmaps

Inserting a Graphic From a File

Inserting Graphics From LibreOffice Draw or Impress

Inserting Graphics From the Gallery With Drag-and-Drop

Inserting a Scanned Image

Inserting a Calc Chart into a Text Document

Animating Text

Rotating Text

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Turinys ir rodyklė

Master Documents and Subdocuments

Defining Index or Table of Contents Entries

Updating, Editing and Deleting Indexes and Tables of Contents

Editing or Deleting Index and Table Entries

Formatting an Index or a Table of Contents

Creating a Table of Contents

Creating Alphabetical Indexes

Creating a Bibliography

User-Defined Indexes

Indexes Covering Several Documents

Navigator for Text Documents

Antraštės, numeravimo tipai

Numbering and Numbering Styles

Adding Bullets

Adding Numbering

Chapter Numbering

Creating Numbered or Bulleted Lists as You Type

Using Captions

Adding Chapter Numbers to Captions

Defining Number Ranges

Master Documents and Subdocuments

Changing the Outline Level of Numbered and Bulleted Lists

Combining Numbered Lists

Modifying Numbering in a Numbered List

Turning off Bullets and Numbering for Individual Paragraphs

Adding Line Numbers

Puslapinės antraštės ir poraštės, išnašos

About Headers and Footers

Inserting Page Numbers in Footers

Inserting a Chapter Name and Number in a Header or a Footer

Defining Different Headers and Footers

Formatting Headers or Footers

Inserting and Editing Footnotes or Endnotes

Spacing Between Footnotes

Kitų objektų tekste redagavimas

Positioning Objects

Creating Numbered or Bulleted Lists as You Type

Using Captions

Adding Chapter Numbers to Captions

Drawing Lines in Text

Applying Line Styles Using the Toolbar

Defining Line Ends

Defining Line Styles

Inserting, Editing, and Linking Text Frames

Rašybos tikrinimas, žodynai, žodžių kėlimas

Rašybos ir gramatikos tikrinimas

Automatinis rašybos tikrinimas

Išimčių įtraukimas į automatinio taisymo sąrašą

Removing Words From a User-Defined Dictionary

Žodžių kėlimas

Tezauras

Laiškų komponavimas, etiketės ir vizitinės kortelės

Creating a Form Letter

Etikečių ir vizitinių kortelių kūrimas ir spausdinimas

Printing Address Labels

Conditional Text

Conditional Text for Page Counts

Darbas su dokumentais

Brošiūros spausdinimas

Master Documents and Subdocuments

Previewing a Page Before Printing

Duomenų kiekio mažinimas spartesniam spausdinimui

Printing Multiple Pages on One Sheet

Printing in Reverse Order

Selecting Printer Paper Trays

Saving Text Documents in HTML Format

Inserting an Entire Text Document

Saving Documents in Other Formats

Opening documents saved in other formats

Sending Documents as E-mail

Changing Your Working Directory

Kita

Using Shortcut Keys (LibreOffice Writer Accessibility)

Using AutoText

Using Smart Tags

Faksimilių siuntimas ir „LibreOffice“ programos pritaikymas joms siųsti

Pasting Contents in Special Formats

Creating a Page Style Based on the Current Page

Conditional Text

Conditional Text for Page Counts

Moving and Copying Text in Documents

Hiding Text

Displaying Hidden Text

Creating Non-printing Text

Inserting Hyperlinks With the Navigator

Navigator for Text Documents

Docking and Resizing Windows

Skaičių atpažinimo lentelėse įjungimas ir išjungimas

Previewing a Page Before Printing

Printing Multiple Pages on One Sheet

Selecting Printer Paper Trays

Inserting Cross-References

Using Wildcards in Text Searches

Saving Text Documents in HTML Format

Applying Text Formatting While You Type

Teksto rinkimas bet kurioje puslapio vietoje

Inserting, Editing, and Linking Text Frames

Inserting an Entire Text Document

Counting Words

Wrapping Text Around Objects

Recording a Macro