Automatinio rašybos taisymo išjungimas

Pagal numatytąsias nuostatas „LibreOffice“ programa automatiškai taiso daugumą dažnai pasitaikančių rinkimo klaidų ir renkamam tekstui pritaiko tam tikrą formatą.

Žodžio šalinimas iš automatinio taisymo sąrašo

 1. Pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys.

 2. Atverkite kortelę Keitimas.

 3. Automatinio keitimo sąraše pažymėkite žodžių porą, kurią norite pašalinti.

 4. Spustelėkite Šalinti.

Automatinio kabučių keitimo išjungimas

 1. Pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys.

 2. Atverkite kortelę Lokalės parinktys.

 3. Panaikinkite parinkties „Keisti“ žymėjimą.

Automatinio sakinio pradėjimo didžiąja raide išjungimas

 1. Pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys.

 2. Atverkite kortelę Parinktys.

 3. Panaikinkite parinkties „Sakinį pradėti didžiąja raide“ žymėjimą.

Automatinio linijos brėžimo surinkus tris vienodus rašmenis išjungimas

„LibreOffice“ programa automatiškai brėžia liniją tris kartus paeiliui surinkus vieną iš šių rašmenų ir paspaudus įvedimo klavišą: - _ = * ~ #

 1. Pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys.

 2. Atverkite kortelę Parinktys.

 3. Panaikinkite parinkties „Tam tikrų rašmenų eilutę keisti horizontale“ žymėjimą.

Using AutoText

Drawing Lines in Text

Skaičių atpažinimo lentelėse įjungimas ir išjungimas