Taikyti

Dokumentas automatiškai formatuojamas taikant parinktis, nustatytas lange Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Choose Tools - AutoCorrect - Apply


Automatinio rašybos taisymo išjungimas

Taikant automatinį formatavimą, galioja žemiau išvardintos taisyklės.

Automatinis antraščių formatavimas

Pastraipa formatuojama kaip antraštė, kai tenkinamos šios sąlygos:

  1. Pastraipa prasideda didžiąja raide

  2. Pastraipa nesibaigia skyrybos ženklu

  3. Aukščiau ir žemiau yra po tuščią pastraipą

Automatinis ženklinimas arba numeravimas

Jei norite sukurti ženklintą sąrašą, pastraipos pradžioje surinkite brūkšnelį (-), žvaigždutę (*) arba pliuso ženklą (+) ir paspauskite tarpo arba tabuliavimo klavišą.

Jei norite sukurti numeruotą sąrašą, pastraipos pradžioje surinkite skaičių su tašku (.) ir paspauskite tarpo arba tabuliavimo klavišą.

Note Icon

Automatiškai numeruojamos tik pastraipos, kurioms pritaikytas numatytasis, pagrindinio teksto arba pagrindinio teksto įtraukos pastraipos stilius.


Automatinis skiriamųjų linijų braižymas

Jei eilutėje surinksite tris ar daugiau brūkšnelių (---), pabraukimo brūkšnių (___) arba lygybės ženklų (===) ir paspausite įvesties klavišą, tokia seka bus pakeista puslapio pločio horizontalia linija. Tokia linija iš tiesų yra ankstesnės pastraipos apatinė kraštinė. Ji braižoma pagal tokias taisykles:

  1. Trys brūkšneliai (-) keičiami 0,05 tšk. storio vienguba linija 0,75 mm atstumu iki turinio.

  2. Trys pabraukimo brūkšniai (_) keičiami 1 tšk. storio vienguba linija 0,75 atstumu iki turinio.

  3. Trys lygybės ženklai (=) keičiami 1,10 tšk. storio dviguba linija 0,75 mm atstumu iki turinio.