Stiliai tekstų rengyklėje „Writer“

The following information concerns Writer styles that you can apply using the Styles deck of the Sidebar.

If you want, you can edit the styles of the current document, and then save the document as a template. To save the document as template, choose File - Templates - Save as Template.

Stilių kategorijos

These are the different categories of formatting styles.

Pavadinimas

Aprašas

Rašmenų stiliai

Rašmenų stiliai skirti atskiriems rašmenims, žodžiams arba frazėms formatuoti. Rašmenų stiliai gali būti įdėtiniai.

Pastraipų stiliai

Pastraipų stiliai skirti pastraipoms formatuoti. Be įprastų pastraipų formatavimo nuostatų, pastraipų stiliais taip pat galima nustatyti naudosimą šriftą ar kitai pastraipai taikytiną stilių.

Kadro stiliai

Kadro stiliai skirti grafikos ir teksto kadrams formatuoti.

Puslapių stiliai

Puslapių stiliai skirti puslapių struktūrai, numeravimui tvarkyti. Puslapio stiliumi taip pat galima aprašyti, koks stilius turi būti taikomas kitam puslapiui po puslapio lūžio.

Sąrašo stiliai

Sąrašo stiliai skirti numeruotiems arba ženklintiems sąrašams formatuoti.


Stilių grupės

These are the style groups that you can display in the Styles window.

Pavadinimas

Reikšmė

Automatiškai

Rodomi veikiamajame kontekste tinkantys stiliai.

Visi stiliai

Rodomi visi pasirinktos kategorijos stiliai.

Pritaikyti stiliai

Rodomi veikiamajame dokumente pritaikyti pasirinktos kategorijos stiliai.

Naudotojo stiliai

Rodomi visi naudotojo aprašyti pasirinktos kategorijos stiliai.

Teksto stiliai

Rodomi tekstui formatuoti tinkami stiliai.

Skyriaus stiliai

Rodomi antraštėms formatuoti tinkami stiliai.

Sąrašo stiliai

Rodomi numeruotiems arba ženklintiems sąrašams tinkami formatavimo stiliai.

Rodyklės stiliai

Rodomi rodyklėms formatuoti tinkami stiliai.

Specialieji stiliai

Rodomi specialioms sritims (pavyzdžiui, puslapinėms antraštėms ir poraštėms, išnašoms, lentelėms, pavadinimams) tinkami stiliai.

HTML stiliai

Rodomi HTML dokumentams tinkami stiliai.

Sąlyginiai stiliai

Rodomi naudotojo aprašyti sąlyginiai stiliai.

Stilių hierarchija

Rodomas pasirinktos kategorijos stilių hierarchinis sąrašas. Jei norite pamatyti žemesnių lygių stilius, spustelėkite priešais stiliaus pavadinimą esantį pliuso ženklą.