Laiškų komponavimas

The Mail Merge dialog helps you in printing and saving form letters.

Jei norite tai atlikti…

Į teksto dokumentą įterpkite bent vieną adresų duomenų bazės lauką, tada spausdinkite dokumentą. Į klausimą „Ar spausdinti laiško blanką?“ atsakykite „Taip“.


Spausdinant atitinkami duomenų bazės laukai (vietaženkliai) bus pakeisti informacija iš duomenų bazės. Daugiau informacijos apie duomenų bazių laukų įterpimą galima rasti žinyno skyriuje, kuriame aprašomos kortelės Duomenų bazė funkcijos. Ši kortelė atveriama pasirinkus meniu komandas Įterpimas → Laukas → Daugiau laukų.

Įrašai

Nustatomas laiško blanko įrašų skaičius. Kiekvienam įrašui bus spausdinamas vienas laiškas.

Visi

Įtraukiami visi įrašai iš duomenų bazės.

Pasirinkti įrašai

Įtraukiami tik pažymėti duomenų bazės įrašai. Ši parinktis galima tik jei prieš tai duomenų bazėje pažymėjote reikiamus įrašus.

Nuo:

Specify the number of the first record to be printed.

Iki:

Specify the number of the last record to be printed.

Išvestis

Nurodoma, ar laiškų blankus spausdinti spausdintuvu, ar įrašyti į failą.

Spausdintuvas

Laiškų blankai spausdinami.

Failas

Laiškų blankai įrašomi į failus.

Save as single document

Create one big document containing all data records.

Save as individual documents

Create one document for every one data record.

Generate file name from database

Generate each file name from data contained in a database.

Field

Uses the content of the selected database field as the file name for the form letter.

Kelias

Nurodomas aplanko, į kurį bus įrašyti laiškų bankai, kelias.

Atveriamas aplanko parinkimo dialogo langas.

File format

Select the file format to store the resulting document.

Creating a Form Letter

Mail Merge Wizard

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send e-mail messages to many recipients.