Formatavimas

Nustatomos specifinių simbolių rodymo „LibreOffice“ teksto dokumentuose ir tinklalapiuose parinktys, taip pat rodančiojo žymeklio parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Formatting Aids.


Rodyti

Nustatoma, kuriuos formatavimo ženklus rodyti ekrane. Standartinėje mygtukų juostoje aktyvinkite funkciją Formatavimo ženklai – bus rodomi visi formatavimo nuostatų lange pasirinkti simboliai.

Pastraipos pabaigą

Nustatoma, ar rodyti pastraipų simbolius. Pastraipų simboliai gali nurodyti ir pastraipos formato informaciją.

Kėlimo ženklus

Specifies whether soft hyphens (called also as optional or discretionary hyphens) are displayed. These are hidden user-defined delimiters that you enter within a word by pressing Words with soft hyphens are only separated at the end of a line at the point where a soft hyphen has been inserted, irrespective of whether the automatic hyphenation is activated or deactivated.

Tarpus

Nustatoma, ar kiekvieną tarpą tekste vaizduoti tašku.

Jungiamuosius tarpus

Specifies that non-breaking spaces are shown as gray boxes. Non-breaking spaces are not broken at the end of a line and are entered with the shortcut keys.

Tabuliavimo žymes

Nustatoma, kad tabuliavimo žymės būtų vaizduojamos mažomis rodyklėmis.

Lūžius

Rodomi eilučių lūžiai, įterpti klavišais Lyg2+Įvesti. Tokiais lūžiais įterpiama nauja eilutė, bet nepradedama nauja pastraipa.

Paslėptą tekstą

Kai įjungta parinktis Rodymas → Formatavimo ženklai, rodomas tekstas, kuriam pritaikyta rašmenų formato savybė „Paslėptas“.

Laukus: paslėptą tekstą (netaikoma tinklalapiams)

Rodomas tekstas, paslėptas laukais Sąlyginis tekstas arba Paslėptas tekstas.

Laukus: paslėptas pastraipas (netaikoma tinklalapiams)

Rodomas tekstas, įterptas dokumente, bet paslėptas lauku Paslėpta pastraipa. Ši parinktis veikia taip pat, kaip ir meniu komanda .

Rodantysis žymeklis (netaikoma tinklalapiams)

Čia parenkamos rodančiojo žymeklio nuostatos.

Rodantysis žymeklis

Įgalinamas rodantysis žymeklis. Tą patį atlikti galima ir Priemonių mygtukų juostoje spustelėjus mygtuką Rodančiojo žymeklio veiksena arba tekstų rengyklėje pasirinkus meniu komandas Taisa → Rodančiojo žymeklio veiksena.

Nustatyti (netaikoma tinklalapiams)

Nustatomos rodančiojo žymeklio įterpimo parinktys. Rodančiojo žymeklio veiksenoje galima tiesiog spustelėti bet kurioje dokumento vietoje, ir toje vietoje bus pradėta nauja pastraipa. Šios pastraipos savybės priklauso nuo čia parinktų nuostatų. Galima parinkti tokias nuostatas:

Pastraipos lygiuotę

Spustelėjus rodančiojo žymeklio veiksenoje nustatoma pastraipos lygiuotė. Priklausomai nuo spustelėjimo vietos, nustatyta lygiuotė gali būti kairinė, centrinė arba dešininė. Prieš spustelėjimą šalia žymeklio trikampiu bus vaizduojama, kokia lygiuotė bus pritaikyta.

Kairiąją pastraipos paraštę

Rodančiojo žymeklio veiksenoje spustelėjimo vietoje nustatoma kairioji pastraipos paraštė. Pastraipai pritaikoma kairioji lygiuotė.

Tabuliavimo žymes

Spustelėjus rodančiojo žymeklio veiksenoje eilutėje įterpiama tiek tabuliavimo žymių, kiek reikia spustelėjimo vietai pasiekti.

Tabuliavimo žymes ir tarpus

Spustelėjus rodančiojo žymeklio veiksenoje eilutėje įterpiama tiek tabuliavimo žymių ir tarpų, kiek reikia spustelėjimo vietai pasiekti.

Note Icon

Visos šios parinktys taikomos tik veikiamajai rodančiojo žymeklio veiksenoje įterptai pastraipai.


Apsaugotos sritys – Leisti žymeklį

Leidžiama nustatyti žymeklį apsaugotose srityse, tačiau jose neleidžiama atlikti jokių pakeitimų.