Spausdinimas

Nustatomos teksto dokumento arba tinklalapio spausdinimo parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Choose - LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web - Print.


Note Icon

Jei spausdinimo parinktis nustatysite šiame lange, jos bus taikomos visiems po to spausdinamiems dokumentams, kol vėl nepakeisite parinkčių. Jei spausdinimo parinktis norite pakeisti tik veikiamajam dokumentui išspausdinti, tai darykite lange Failas → Spausdinti.


Turinys

Nurodoma, kokį dokumento turinį spausdinti.

Paveikslai ir objektai

Pasirenkama, ar spausdinti teksto dokumente esančius paveikslus.

Formos valdikliai

Pasirenkama, ar spausdinti teksto dokumente esančius formos valdiklius.

Puslapio fonas

Nurodoma, ar spausdinti puslapio fone (Formatas → Puslapis → Sritis) esančius elementus – užpildo spalvas, objektus.

Tekstą spausdinti juodai

Nurodoma, ar tekstą visada spausdinti juodai.

Paslėptas tekstas

Įgalinkite šią parinktį, jei norite, kad būtų spausdinamas tekstas, pažymėtas kaip paslėptas. Spausdinamas tekstas, paslėptas lange Formatas → Rašmenys → Rašmenų savybės pažymėjus parinktį Paslėptas ir teksto laukai Paslėptas tekstas ir Paslėptas pastraipa.

Teksto vietaženklis

Jei ši parinktis įgalinta, bus spausdinami teksto vietaženkliai. Jei parinktis nepažymėta, vietaženklių vietos spaudinyje bus tuščios. Teksto vietaženkliai yra laukai.

Puslapiai

Nustatoma „LibreOffice“ teksto dokumentų puslapių spausdinimo tvarka.

Kairieji puslapiai (netaikoma tinklalapiams)

Nurodoma, ar spausdinti visus kairiuosius (lyginius) dokumento puslapius.

Dešinieji puslapiai (netaikoma tinklalapiams)

Nurodoma, ar spausdinti visus dešiniuosius (nelyginius) dokumento puslapius.

Brošiūra

Jei pažymėta parinktis Brošiūra, dokumentas bus spausdinamas brošiūros formatu.

Kai dokumentą, kurio puslapių padėtis stačia, spausdinate ant gulsčio popieriaus lapo, dvi priešingos brošiūros pusės bus atspausdintos greta. Jei turite spausdintuvą su dvipusio spausdinimo funkcija, galima iškart atspausdinti visą brošiūrą ir nereikės vėliau jungti lapų. Jei spausdintuvu galima spausdinti tik ant vienos pusės, brošiūrą sukurti galima pirmiausia atspausdinus priekinius (dešiniuosius, nelyginius) puslapius, tada įdėjus tuos pačius lapus atgal į spausdintuvą ir atspausdinus galinius (kairiuosius, lyginius) puslapius.

Iš dešinės į kairę

Pažymėkite šią parinktį, kad brošiūros puslapiai būtų atspausdinti teisinga tvarka, jei tekstas rašomas iš dešinės į kairę.

Komentarai

Nurodoma, ar spausdinti dokumente esančius komentarus.

Kita

Spausdinti automatiškai įterptus tuščius puslapius

Jei ši parinktis įgalinta, bus spausdinami automatiškai įterpti tušti puslapiai. Tai patogu, jei spausdinate ant abiejų lapo pusių. Pavyzdžiui, knygos skyriui taikomo pastraipos stiliaus apraše gali būti nurodyta, kad skyrius visada turi prasidėti nelyginiame puslapyje. Jei ankstesnis skyrius baigėsi nelyginiame puslapyje, „LibreOffice“ automatiškai įterps tuščią lyginį puslapį. Šia parinktimi galima pasirinkti, spausdinti tą tuščią lyginį puslapį, ar ne.

Lapo padavimas pagal spausdintuvo nuostatas

Jei spausdintuvas turi keletą popieriaus dėklų, parinktimi Lapo padavimas pagal spausdintuvo nuostatas nustatoma, ar naudotinas dėklas parenkamas pagal operacinėje sistemoje nurodytas spausdintuvo nuostatas.

Faksas

Jei kompiuteryje yra įdegta fakso programinė įrangą ir norite siųsti faksimilę tiesiai iš tekstų rengyklės, čia galima pasirinkti norimą faksą.