Interneto ryšio parinktys

Čia parenkamos interneto ryšio nuostatos.

Jei norite tai atlikti…

Choose - Internet.


Įgaliotasis serveris

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.