Rodymas

Å iame lange nustatomos rodymo parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Choose - LibreOffice - View.


Naudotojo sąsaja

Mygtukų juostų mygtukų dydis

Nustatomas mygtukų juostų mygtukų dydis.

Šoninio skydelio mygtukų dydis

Nustatomas šoninio skydelio mygtukų dydis.

Bendrosios juostos mygtukų dydis

Nustatomas bendrosios juostos mygtukų dydis.

Mygtukų stilius

Nustatomas mygtukų juostų ir dialogo langų mygtukų stilius.

Pelė

Pelės žymeklio padėtis

Nurodoma, ar naujai atvertuose dialogo languose pelės žymeklis turėtų būti nustatomas tam tikroje vietoje.

Vidurinis pelės mygtukas

Aprašoma viduriniu pelės mygtuku vykdoma funkcija.

  1. Automatinis slinkimas – tempiant pelę kai yra nuspaustas vidurinis pelės mygtukas slenkamas vaizdas ekrane.

  2. Įdėti iškarpinės turinį – spustelėjimas viduriniu pelės mygtuku ties pelės žymeklio vieta įdeda atrankos iškarpinės turinį.

„Atrankos iškarpinė“ nesusijusi su įprasta iškarpine, kuria galima naudotis meniu komandomis Taisa → Kopijuoti, Iškirpti, Įdėti ar atitinkamais sparčiaisiais klavišais. Įprastoje iškarpinėje ir „atrankos iškarpinėje“ vienu metu gali būti skirtingas turinys.

Iškarpinė

Atrankos iškarpinė

Turinio kopijavimas

Taisa → Kopijuoti; Vald+C.

Pažymėkite tekstą, lentelę ar objektą.

Turinio įdėjimas

Taisa → Įdėti; Vald+V – turinys įdedamas žymeklio vietoje.

Spustelėkite vidurinį pelės mygtuką – turinys įdedamas pelės žymeklio vietoje.

Turinio įdėjimas kitame dokumente

Iškarpinės turinys lieka toks pat ir kitame dokumente.

Paskiausiai pažymėti elementai yra atrankos iškarpinės turinys.


Grafinis vaizdas

Tip Icon

Jei norite atnaujinti veikiamojo dokumento vaizdą ekrane, paspauskite Lyg2+Vald+R.


Naudoti aparatinį spartinimą

Kompiuterio grafinio adapterio aparatinės galimybės tiesiogiai naudojamos vaizdui ekrane pagerinti. Aparatinis spartinimas galimas ne visose operacinėse sistemose ir ne visoms skirtingoms sistemoms skirtoms „LibreOffice“ paketo versijoms.

Naudoti glodinimą

Jei tokia funkcija leidžiama sistemoje, galima įjungti ar išjungti grafinių elementų glodinimą. Jei glodinimas įjungtas, daugelis grafinių objektų atrodys glotnesni, be aštrių kontrastų.

Rodymui visada naudoti „OpenGL“ (reikia paleisti iš naujo)

Visų programos grafinių elementų (langų, meniu, mygtukų juostų, piktogramų) atvaizdavimui naudojama sparti atviroji grafikos biblioteka (Open Graphics Library, OpenGL). „OpenGL“ naudoja kompiuterio grafinį įtaisą grafinių elementų atvaizdavimui paspartinti. Jei įtaisas įtrauktas į juodąjį sąrašą (žr. žemiau), ši parinktis neturės jokios įtakos.

Nepaisyti „OpenGL“ juodojo sąrašo (reikia paleisti iš naujo)

„OpenGL“ biblioteka naudojama net tada, kai grafinis įtaisas yra įtrauktas į juodąjį sąrašą. Įtaisas įtraukiamas į juodąjį sąrašą, jei veikia nekorektiškai ar gali atvaizduoti prastos kokybės vaizdą.

Meniu

Meniu piktogramos

Šalia meniu komandų rodomos atitinkamos piktogramos. Galimos reikšmės: „Automatiškai“, „Rodyti“, „Slėpti“. Jei nustatyta reikšmė „Automatiškai“, piktogramos rodomos pagal sistemos nuostatas.

Šriftų sąrašai

Rodyti šriftų peržiūrą

Šriftų pavadinimai sąrašuose (pavyzdžiui, šriftų išskleidžiamajame sąraše Formatavimo mygtukų juostoje) rodomi atitinkamu šriftu.