Naujos spalvos parinkimas

LibreOffice lets you define custom colors using a two-dimensional graphic and numerical gradient chart of the Pick a Color dialog.

Jei norite tai atlikti…

Choose Format - Area - Area, press the Color button and click the Pick button.

Icon

Press the Color Dialog button in the Illumination tab of the 3D Effects dialog.


Spalvos parinkimo langas

Spalvos parinkimo langas sudarytas iš keturių dalių.

Spustelėkite didžiajame spalvų lauke kairėje ir pasirinkite naująją spalvą. Naudojantis šiuo lauku galima keisti dviejų spalvos komponentų reikšmes pagal RGB arba HSB spalvų modelius. Atkreipkite dėmesį, kad šitaip keičiami du komponentai, kurių akutė dešinėje dialogo lango pusėje nepažymėta.

Dešinėje apatinės juostos pusėje rodoma pradinė spalva iš ankstesnės kortelės Spalvos.

Kairėje juostos pusėje rodoma naujoji spalva, parinkta šio dialogo lango valdikliais.

Note Icon

Spalviniam spausdinimui „LibreOffice“ programoje naudojamas tik RGB spalvų modelis. CMYK modelio komponentų reikšmės rodomos tik spalvos parinkimui pagal CMYK spalvų modelį palengvinti.


RGB

Raudona

Kai akutė pažymėta, raudonos spalvos komponento reikšmė keičiama vertikaliuoju spalvos šliaužikliu, o žalios ir mėlynos spalvų komponentų reikšmės keičiamos dvimačiame spalvos parinkimo lauke. Leidžiamos reikšmės – nuo 0 iki 255.

Žalia

Kai akutė pažymėta, žalios spalvos komponento reikšmė keičiama vertikaliuoju spalvos šliaužikliu, o raudonos ir mėlynos spalvų komponentų reikšmės keičiamos dvimačiame spalvos parinkimo lauke. Leidžiamos reikšmės – nuo 0 iki 255.

Mėlyna

Kai akutė pažymėta, mėlynos spalvos komponento reikšmė keičiama vertikaliuoju spalvos šliaužikliu, o žalios ir raudonos spalvų komponentų reikšmės keičiamos dvimačiame spalvos parinkimo lauke. Leidžiamos reikšmės – nuo 0 iki 255.

Šešioliktainis kodas

Įvedamas ir rodomas spalvos šešioliktainis kodas pagal RGB spalvų modelį.

HSB

Atspalvis

Kai akutė pažymėta, atspalvio komponento reikšmė keičiama vertikaliuoju spalvos šliaužikliu, o grynio ir skaisčio komponentų reikšmės keičiamos dvimačiame spalvos parinkimo lauke. Leidžiamos reikšmės – nuo 0 iki 359 laipsnių.

Grynis

Kai akutė pažymėta, grynio komponento reikšmė keičiama vertikaliuoju spalvos šliaužikliu, o atspalvio ir skaisčio komponentų reikšmės keičiamos dvimačiame spalvos parinkimo lauke. Leidžiamos reikšmės – nuo 0 iki 100 procentų.

Skaistis

Kai akutė pažymėta, skaisčio komponento reikšmė keičiama vertikaliuoju spalvos šliaužikliu, o atspalvio ir grynio komponentų reikšmės keičiamos dvimačiame spalvos parinkimo lauke. Leidžiamos reikšmės – nuo 0 iki 100 procentų.

CMYK

Žydra

Nustatoma žydros spalvos komponento reikšmė pagal CMYK spalvų modelį.

Purpurinė

Nustatoma purpurinės spalvos komponento reikšmė pagal CMYK spalvų modelį.

Geltona

Nustatoma geltonos spalvos komponento reikšmė pagal CMYK spalvų modelį.

Juoda

Nustatoma juodos spalvos komponento reikšmė pagal CMYK spalvų modelį.