Spalva

Šiame dialogo lange galima pasirinkti spalvą iš spalvų paletės, taisyti esamą arba sukurti naują spalvą.

Jei norite tai atlikti…

Choose Format - Area - Colors tab.


Spalvos

Paletė

Rodomas pasirinktos spalvų paletės pavadinimas. Kitą paletę galima pasirinkti iš išskleidžiamo sąrašo.

Spalvų rinkinys

Pateikiamos visos galimos spalvos. Spustelėkite spalvos langelį, jei norite tą spalvą pasirinkti.

Vėliausios spalvos

Rodomos paskutinės dvylika pasirinktų ir pritaikytų spalvų. Pasirinkus naują spalvą, ji pridedama sąraše iš kairės. Jei sąrašas pilnas, pasirinkus naują spalvą, sąraše iš dešinės esanti spalva pašalinama.

Pridėti

Nauja spalva pridedama į naudotojo paletę.

Å alinti

Pažymėta spalva pašalinama neprašant patvirtinimo.

Note Icon

Spalvas galima šalinti tik iš naudotojo paletės.


Nauja spalva

Rodoma paletėje pasirinktos arba žemiau esančiais valdikliais nustatytos spalvos peržiūra.

R

Raudonos spalvos intensyvumas. Galimos reikšmės – nuo 0 iki 255.

G

Žalios spalvos intensyvumas. Galimos reikšmės – nuo 0 iki 255.

B

Mėlynos spalvos intensyvumas. Galimos reikšmės – nuo 0 iki 255.

Šešioliktainis

Spalvos kodas, užrašytas šešioliktaine reikšme.

Parinkti

LibreOffice lets you define custom colors using a two-dimensional graphic and numerical gradient chart of the Pick a Color dialog.