Failų vietos

Šiame skyriuje aprašomos svarbių „LibreOffice“ programos aplankų vietos. Aplankų vietas galima keisti.

Jei norite tai atlikti…

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path.


„LibreOffice“ naudojamos vietos

Jei norite taisyti kurį nors įrašą sąraše, spustelėkite tą įrašą ir tada spustelėkite mygtuką Taisyti. Taip pat galima dukart spustelėti įrašą.

Numatyta

Mygtuku Numatyta atstatomos pradinės failų vietos pažymėtiems įrašams.

Taisyti

Spustelėjus atveriamas aplanko parinkimo arba vietos taisymo dialogo langas.

Jei norite perrikiuoti įrašus sąraše, spustelėkite stulpelio Tipas antraštę. Stulpelių plotį galima keisti pele tempiant tarp stulpelių esantį skyriklį.

Toliau pateikiamame failų vietų sąraše nerodomi „LibreOffice“ diegimo aplanke esantys bendrinami aplankai. {naudotojo_vardas} žymi naudotojo duomenų aplanką, esantį naudotojo aplanke.

Tipas

Vieta

Aprašas

Mano dokumentai

Sistemos numatytasis dokumentų aplankas

Šis aplankas rodomas pirmą kartą atvėrus dokumento atvėrimo arba įrašymo dialogo langą.

Automatinis rašybos taisymas

Šiame aplanke saugomi naudotojo pridėti automatinio rašybos taisymo keitiniai.

Autotekstas

Čia saugomi naudotojo autoteksto įrašai.

Galerija

Į šį aplanką įrašomos naujos galerijos temos.

Paveikslai

Šis aplankas rodomas, kai pirmą kartą atveriamas grafikos objekto atvėrimo arba įrašymo dialogo langas.

Atsarginės kopijos

Čia įrašomos automatiškai sukurtos atsarginės dokumentų kopijos.

Šablonai

Šiame aplanke galima laikyti naudotojo sukurtus šablonus.

Laikini failai

Šiame aplanke laikomi „LibreOffice“ programos darbui reikalingi laikini failai.

Klasifikacija

Iš šio failo „LibreOffice“ programa skaito TSCP BAF taisykles.