Bendrosios parinktys

Parinkčių kortelėje Bendrosios parinktys galima parinkti numatytąsias dokumentų įrašymo nuostatas, taip pat numatytuosius failų formatus.

Jei norite tai atlikti…

Choose - Load/Save - General.


Warning Icon

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Įkėlimas

Kartu su dokumentu įkelti naudotojo aprašytas nuostatas

Įkeliant dokumentą įkeliamos ir naudotojo aprašytos ir dokumente įrašytos nuostatos.

Jai parinktis Kartu su dokumentu įkelti naudotojo aprašytas nuostatas nepažymėta, vis tiek taikomos šios naudotojo aprašytos nuostatos:

Šios nuostatos visada įkeliamos kartu su dokumentu, nepriklausomai nuo to, ar ši parinktis pažymėta, ar ne:

Kartu su dokumentu įkelti spausdintuvo nuostatas

Jei ši parinktis pažymėta, spausdintuvo nuostatos bus įkeltos kartu su dokumentu. Dėl to gali būti mėginama dokumentą spausdinti kitur esančiu spausdintuvu, jei rankiniu būdu jo nepakeisite spausdinimo dialogo lange. Jei parinktis nepažymėta, dokumentas bus spausdinamas numatytuoju spausdintuvu. Spausdintuvo nuostatos įrašomos kartu su dokumentu, nepriklausomai nuo to, ar pažymėta ši parinktis.

Įrašymas

Automatinis dokumentų įrašymas

Taisyti dokumento savybes prieš įrašant

Nurodoma, kad dialogo langas Savybės būtų atveriamas kaskart pasirinkus komandą Įrašyti kaip.

Visada sukurti atsarginę kopiją

Įrašant dokumentą, ankstesnė dokumento versija įrašoma kaip atsarginė kopija. Kaskart kai „LibreOffice“ programa kuria naują atsarginę kopiją, ankstesnė atsarginė kopija yra perrašoma. Atsarginės kopijos failo plėtinys yra .BAK.

Jei norite pakeisti vietą, kur įrašomos atsarginės kopijos, pasirinkite → LibreOffice → Failų vietos ir atsivėrusiame lange nurodykite norimą atsarginių kopijų vietą.

Įrašyti duomenis automatiniam atkūrimui kas

„LibreOffice“ programai nurodoma įrašyti informaciją, reikalingą visiems atvertiems dokumentams atkurti programos strigties atveju. Galima pasirinkti įrašymo intervalą.

min.

Nurodomas automatinio atkūrimo informacijos įrašymo intervalas minutėmis.

Tuo pačiu įrašyti ir dokumentą

Nurodoma, kad automatiškai įrašant atkūrimo informaciją, būtų įrašyti ir visi atverti dokumentai. Naudojamas tas pats įrašymo intervalas kaip ir atkūrimo informacijai.

URL adresus įrašyti santykinai failų sistemos atžvilgiu

Šia parinktimi santykinis failų sistemos ir interneto URL adresų įrašymas nustatomas numatytuoju. Santykiniai adresai galimi tik tuo atveju, kai ir pagrindinis, ir su juo susietas dokumentas yra tame pačiame diske.

Santykinis adresas visada prasideda nuo katalogo, kuriame yra veikiamasis dokumentas. Tuo tarpu absoliutus adresas prasideda nuo šakninio katalogo. Lentelėje žemiau parodytas sintaksės skirtumas tarp santykinių ir absoliučių adresų:

Pavyzdžiai

Failų sistema

Internetas

santykinis

../paveikslai/pav.jpg

../paveikslai/pav.jpg

absoliutus

file:///c|/darbas/paveikslai/pav.jpg

http://serveris.lt/darbas/paveikslai/pav.jpg


Warning Icon

Išplėstiniuose paaiškinimuose visada rodomas absoliutus adresas. Vis dėlto, jei dokumentas įrašomas HTML formatu, „LibreOffice“ programa įrašys santykinį adresą, jei ši parinktis bus pažymėta.


Šiuo langeliu pasirenkamas santykinis failų sistemos adresų įrašymas.

URL adresus įrašyti santykinai žiniatinklio atžvilgiu

Šiuo langeliu pasirenkamas santykinis interneto URL adresų įrašymas.

Numatytasis dokumentų formatas ir ODF nuostatos

ODF formato versija

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduce new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Dabartinių versijų „LibreOffice“ programų paketu galima atverti ir ODF 1.0 ar 1.1, ir ODF 1.2 formatų dokumentus.

Įrašant dokumentą galima pasirinkti, ar įrašyti jį ODF 1.2, išplėstiniu ODF 1.2, ar senesniais ODF 1.0 arba 1.1 formatais.

Note Icon

Išplėstinio ODF 1.2 formato grafikos rengyklės „Draw“ ir pateikčių rengyklės „Impress“ dokumentuose galima įrašyti komentarus. Komentarus galima įterpti naujesnių versijų programose pasirinkus komandas Įterpimas → Komentaras. Šie komentarai bus prarasti, jei naujos versijos programa sukurtą dokumentą atversite senesnių versijų programomis.


Kai kurios įstaigos gali reikalauti dokumentų ODF 1.0 arba ODF 1.1 formatu. Šiuos formatus galima pasirinkti iš išskleidžiamojo sąrašo. Šiais formatais įrašytuose dokumentuose negalima naudoti naujausių programos funkcijų, todėl rekomenduotinas formatas yra išplėstinis ODF 1.2.

Formatas „1.2 išplėstinis (suderinamumo veiksena)“ – tai atgaliniu suderinamumu pasižyminti išplėstinio ODF 1.2 formato atmaina. Šis formatas suderinamas su funkcijomis, kurios nebenaudojamos ODF 1.2 formato dokumentuose, ir senesnėmis OpenOffice.org versijomis. Suderinamumo veiksenos formatas gali būti naudingas, jei ODF dokumentais tenka dalintis su naudotojais, naudojančiais senesnes programas, nesuderinamas su ODF 1.2 formatu.

Perspėti, kai įrašoma ne „OpenDocument“ ar numatytuoju formatu

Šia parinktimi galima nustatyti, kad programa rodytų perspėjimą kaskart, kai dokumentą įrašote ne „OpenDocument“ formatu arba ne numatytuoju formatu, nurodytu parinkčių lango kortelėje Įkėlimas ir įrašymas → Bendrosios parinktys.

Galima pasirinkti numatytąjį formatą kiekvienam dokumentų tipui atskirai. Jei dokumentais nuolat reikia dalintis su „Microsoft Office“ programų paketo naudotojais, čia galima nurodyti, kad „LibreOffice“ naudotų „Microsoft Office“ dokumentų formatus kaip numatytuosius.

Dokumento tipas

Nurodomas dokumento tipas, kuriam parenkamas numatytasis formatas.

Įrašyti šiuo formatu

Nurodomas dokumentų formatas, kuriuo visada bus įrašomi aukščiau pasirinkto tipo dokumentai. Jei veikiamąjį dokumentą norite įrašyti kitokiu formatu nei numatytasis, norimą formatą galima pasirinkti failo įrašymo dialogo lange.

Warning Icon

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.