LibreOffice

Šioje dalyje nustatomos bendrosios darbo su „LibreOffice“ programa parinktys. Į šią grupę patenka naudotojo duomenys, įrašymas, spausdinimas, svarbių failų ir aplankų vietos, numatytosios spalvos. Šios parinktys įrašomos automatiškai.

Jei norite tai atlikti…

Choose - LibreOffice.


Naudotojo duomenys

Čia galima įvesti arba taisyti duomenis apie programos naudotoją. Kai kurie duomenys jau gali būti įvesti „LibreOffice“ diegimo metu.

Bendrosios parinktys

Parenkamos bendrosios „LibreOffice“ programų paketo nuostatos.

Rodymas

Å iame lange nustatomos rodymo parinktys.

Spausdinimas

Čia nurodomos spausdinimo parinktys.

Failų vietos

Šiame skyriuje aprašomos svarbių „LibreOffice“ programos aplankų vietos. Aplankų vietas galima keisti.

Å riftai

Tam tikrus šriftus galima pakeisti kitais pasirinktais šriftais. Šriftai keičiami tik juos rodant ekrane ir (arba) spausdinant. Toks šriftų keitimas nepakeičia dokumente įrašytų šriftų nuostatų.

Saugumas

Čia nustatomos dokumentų įrašymo, žiniatinklio ryšių ir dokumentų, kuriuose yra makrokomandų, atvėrimo saugumo parinktys.

Personalization

You can customize LibreOffice with the same themes available for Mozilla Firefox. The menu bar and the toolbars docked in the top and bottom of the window will display the chosen theme in the background.

Programos spalvos

Nustatomos „LibreOffice“ paketo programų naudotojo sąsajos spalvos. Parinktas nuostatas galima įrašyti kaip spalvų schemą ir įkelti vėliau.

Pritaikymas neįgaliesiems

Nustatomos parinktys, kurios palengvina „LibreOffice“ programų naudojimą žmonėms, turintiems regėjimo, judėjimo, ar kitų negalių.

Advanced

Specifies the support options for Java applications in LibreOffice, including which Java Runtime Environment (JRE) to use. It also specifies whether to use experimental (unstable) features such as macro recording and access expert configuration.

Basic IDE

Defines the settings for the Basic IDE (Integrated Development Environment) to help edit macros in Basic.

Online Update

Specifies some options for the automatic notification and downloading of online updates to LibreOffice.

Open CL

Open CL is a technology to speed up calculation on large spreadsheets.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.