Parinktys

Šia komanda atveriamas dialogo langas programos sąrankai keisti.

Nuostatos įrašomos automatiškai. Jei norite išskleisti parinkčių grupę sąraše kairėje, dukart spustelėkite grupės pavadinimą arba kartą spustelėkite pliuso piktogramą. Jei norite suskleisti parinkčių grupę, spustelėkite minuso piktogramą arba dukart spustelėkite grupės pavadinimą.

Note Icon

Rodomos tik tos parinkčių grupės, kurios gali turėti įtakos veikiamajam dokumentui. Jei veikiamasis dokumentas yra teksto dokumentas, tuomet bus rodoma „LibreOffice“ tekstų rengyklės parinkčių grupė, ir taip visiems „LibreOffice“ moduliams. Parinkčių lange pateikčių rengyklė „LibreOffice Impress“ ir grafikos rengyklė „LibreOffice Draw“ laikomos ta pačia programa. Bendrosios parinkčių grupės rodomos visada.


Jei norite tai atlikti…

Choose .

Note Icon

Pastaba „macOS“ naudotojams: žinyne dažnai minimos meniu komandos Priemonės → Parinktys. Vietoj šios komandų sekos rinkitės LibreOffice → Parinktys iš pagrindinio „macOS“ meniu. Abiem atvejais atveriamas tas pats parinkčių dialogo langas.Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Warning Icon

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


ŽInynas

Atveriamas žinyno straipsnis apie tuo metu rodomą parinkčių langą.

LibreOffice

Šioje dalyje nustatomos bendrosios darbo su „LibreOffice“ programa parinktys. Į šią grupę patenka naudotojo duomenys, įrašymas, spausdinimas, svarbių failų ir aplankų vietos, numatytosios spalvos.

Įkėlimas ir įrašymas

Čia nurodomos bendrosios įkėlimo ir įrašymo parinktys.

Kalbos nuostatos

Defines the properties for additional languages.

„LibreOffice“ tekstų rengyklė

Šiomis parinktimis nustatoma, kaip „LibreOffice“ programoje kuriami ir tvarkomi teksto dokumentai. Taip pat galima parinkti nuostatas tik veikiamajam teksto dokumentui.

„LibreOffice“ tinklalapių rengyklė

Čia nustatomos pagrindinės „LibreOffice“ programa HTML formatu rengiamų dokumentų (tinklalapių) parinktys.

„LibreOffice“ skaičiuoklė

Defines various settings for spreadsheets, contents to be displayed, and the cursor direction after a cell entry. You can also define sorting lists, determine the number of decimal places and the settings for recording and highlighting changes.

„LibreOffice“ pateikčių rengyklė

Defines various settings for newly created presentation documents, such as the contents to be displayed, the measurement unit used, if and how grid alignment is carried out.

„LibreOffice“ grafikos rengyklė

Defines the global settings for drawing documents, including the contents to be displayed, the scale to be used, the grid alignment and the contents to be printed by default.

„LibreOffice“ formulių rengyklė

Defines the print format and print options for all new formula documents. These options apply when you print a formula directly from LibreOffice Math.

„LibreOffice“ duomenų bazių programa

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

Diagramos

Defines the general settings for charts.

Internetas

Čia parenkamos interneto ryšio nuostatos.