Formos projektavimo mygtukų juosta

Formos projektavimo mygtukų juosta rodoma, kai formos projektavimo veiksenoje pažymėtas formos objektas.

Atranka

Piktograma

Šiuo mygtuku aktyvinama pelės žymeklio atrankos veiksena arba ji išjungiama. Įjungus atrankos veikseną galima pažymėti veikiamosios formos valdiklius.

Projektavimo veiksena

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Piktograma

Projektavimo veiksena

Valdiklio savybės

Atveriamas langas, kuriame galima taisyti pažymėto valdiklio savybes.

Icon

Control

Formos savybės

Šiame dialogo lange nustatomos visos formos savybės, pavyzdžiui, duomenų šaltinis ar įvykiai.

Piktograma

Forma

Data Navigator

Specifies the data structure of the current XForms document.

Form Navigator

Opens the Form Navigator. The Form Navigator displays all forms and subforms of the current document with their respective controls.

Icon

Form Navigator

Add Field

Opens a window where you can select a database field to add to the form or report.

Icon

Add Field

Tab Order

In the Tab Order dialog you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Icon

Activation Order

Open in Design Mode

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Icon

Open in Design Mode

Automatic Control Focus

Icon

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Position and Size

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Icon

Position and Size

Change Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon

Change Anchor

Bring to Front

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Icon

Bring to Front

Send to Back

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Icon

Send to Back

Group

Groups the selected objects, so that they can be moved as a single object.

Icon

Group

Ungroup

Breaks apart the selected group into individual objects.

Icon

Ungroup

Enter Group

Opens the selected group, so that you can edit the individual objects. If the selected group contains nested group, you can repeat this command on the subgroups.

Icon

Enter Group

Exit Group

Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.

Icon

Exit Group

Alignment

Modifies the alignment of selected objects.

Icon

Alignment

Display Grid

Nustatoma, ar rodyti tinklelį.

Icon

Display Grid

Snap to Grid

Specifies that you can move objects only between grid points.

Icon

Snap to Grid

Helplines While Moving

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Helplines While Moving