Įterpimo ir keitimo veiksenų parinkimas

Naudojantis klaviatūra:

Paspauskite klavišą Įterpti, jei norite perjungti įterpimo ir keitimo veiksenas. Esama veiksena rodoma būsenos juostoje.

Naudojantis pele:

Jei norite pereiti į kitą būseną, būsenos juostoje spustelėkite mygtuką, rodantį esamą būseną:

Klaviatūros komandos