Numatytųjų šablonų keitimas

Kai komanda Failas → Naujas pradedate naują dokumentą, tuščias dokumentas sukuriamas pagal „LibreOffice“ šabloną. Šį šabloną galima taisyti arba pakeisti kitu, kad kiekviename naujame dokumente būtų jums reikalingi stiliai ir kitas turinys.

Numatytųjų šablonų keitimas

Note Icon

Naujo dokumento šabloną galima sukurti visoms „LibreOffice“ programoms. Toliau aprašyta, kaip tai padaryti tekstų rengyklei.


  1. Pasirinkite komandą Failas → Šablonai → Įrašyti kaip šabloną ir įrašykite dokumentą kategorijoje Mano šablonai.

  2. Pasirinkite Failas → Naujas → Šablonai.

  3. Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite kategoriją Mano šablonai. Pamatysite visus naudotojo šablonus, esančius šablonų aplanke, kurio vietą galima nurodyti lange → LibreOffice → Failų vietos. Pažymėkite šabloną, kurį ką tik įrašėte.

  4. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite pasirinktą šabloną ir iš kontekstinio meniu pasirinkite Nustatyti numatytuoju. Kitą kartą pradėjus naują dokumentą šis bus sukurtas pagal naująjį numatytąjį šabloną.

Savitų šablonų naudojimas

Yra keletas būdų darbui palengvinti naudojant savitus šablonus.

Šablonai šablonų aplanke

Naują šabloną galima įrašyti pasirinkus komandą Failas → Šablonai → Įrašyti kaip šabloną arba dokumento įrašymo dialogo lango failo tipo laukelyje pasirinkus šablono tipą. Kad šablonas būtų rodomas lange Failas → Naujas → Šablonai, šabloną įrašykite naudotojo šablonų aplanke, kuris nurodytas parinkčių lange LibreOffice → Failų vietos.

Jei norite atverti šabloną taisymui, pasirinkite Failas → Naujas → Šablonai, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite norimą taisyti šabloną ir iš kontekstinio meniu pasirinkite komandą Taisyti.

Šablonai