Trimačio vaizdo nuostatos

„Trimačio vaizdo nuostatų“ mygtukų juosta nustatomos pažymėto objekto trimatės savybės.

Ištempimas

Įjungiami arba išjungiami pažymėto objekto trimačiai efektai.

Pakreipti žemyn

Pažymėtas objektas pakreipiamas žemyn penkiais laipsniais.

Pakreipti aukštyn

Pažymėtas objektas pakreipiamas aukštyn penkiais laipsniais.

Pakreipti kairėn

Pažymėtas objektas pakreipiamas kairėn penkiais laipsniais.

Pakreipti dešinėn

Pažymėtas objektas pakreipiamas dešinėn penkiais laipsniais.

Gylis

Atveriamas „Ištempimo gylio“ dialogo langas.

Pasirinkite ištempimo gylį.

Nurodykite ištempimo gylį.

Kryptis

Atveriamas „Ištempimo krypties“ dialogo langas.

Pasirinkite kryptį.

Pasirinkite perspektyvinį arba lygiagretųjį ištempimo metodą.

Apšvietimas

Atveriamas „Ištempimo apšvietimo“ dialogo langas.

Pasirinkite apšvietimo kryptį.

Pasirinkite apšvietimo intensyvumą.

Paviršius

Atveriamas „Ištempimo paviršiaus“ dialogo langas.

Pasirinkite paviršiaus medžiagą arba objektą tik iš rėmelio.

Trimatė spalva

Atveriamas „Ištempimo spalvos“ skydelis.