LibreOffice“ žinyno langas

Warning Icon

Visų programos versijų žinynas generuojamas iš tų pačių pirminių failų. Kai kurių žinyne aprašytų funkcijų gali nebūti konkrečioje programos versijoje. Kai kurios programos funkcijos, esančios tik tam tikrai platformai skirtoje programos versijoje, gali būti neaprašytos žinyne.


Žinyno lange rodomas žvalgymo polangyje pasirinktas žinyno puslapis.

Mygtukų juostoje pateikiamos svarbiausios priemonės naudotis žinynu:

Piktograma

Paslepiamas arba parodomas žvalgymo polangis

Piktograma

Atveriamas anksčiau žiūrėtas žinyno puslapis

Piktograma

Atveriamas vėliau žiūrėtas žinyno puslapis

Piktograma

Atveriamas pirmasis veikiamosios žinyno dalies puslapis

Piktograma

Spausdinamas veikiamasis žinyno puslapis

Piktograma

Veikiamasis žinyno puslapis įdedamas į žymeles

Paieškos piktograma

Atveriamas paieškos šiame puslapyje dialogo langas.

Šias komandas taip pat galima įvykdyti iš kontekstinio žinyno puslapio meniu.

Žinyno puslapis

Tekstą iš žinyno įprastomis priemonėmis galima nukopijuoti į operacinės sistemos iškarpinę. Pavyzdžiui:

 1. Žinyno puslapyje pažymėkite norimą nukopijuoti tekstą.

 2. Paspauskite klavišus +C.

Jei norite ieškoti veikiamajame žinyno puslapyje:

 1. Spustelėkite mygtuką Ieškoti šiame puslapyje.

  Atveriamas paieškos šiame puslapyje dialogo langas.

  Note Icon

  Taip pat galima, spustelėjus žinyno puslapyje, paspausti klavišų kombinaciją +F.


 2. Laukelyje Ko ieškoti įveskite norimą surasti tekstą.

 3. Nustatykite reikiamas paieškos parinktis.

 4. Spustelėkite Ieškoti.

  Jei norite toliau ieškoti įvesto žodžio, dar kartą spustelėkite Ieškoti.

Žvalgymo polangis

Žinyno lango žvalgymo polangyje yra kortelės Turinys, Rodyklė, Paieška ir Žymelės.

Išskleidžiamajame meniu pačiame polangio viršuje galima pasirinkti kitų „LibreOffice“ programų žinynus. Kortelėse Rodyklė ir Paieška pateikiama informacija tik iš pasirinktos „LibreOffice“ programos žinyno.

Turinys

Pateikiamas kiekvienos programos pagrindinių žinynų temų sąrašas.

Rodyklė

Pateikiamas visų pasirinktos „LibreOffice“ programos žinyno rodyklės įrašų sąrašas.

Paieška

Šioje kortelėje galima ieškoti norimo teksto žinyne. Paieška vykdoma visame pasirinktos „LibreOffice“ programos žinyne.

Žymelės

Čia galima rasti naudotojo įrašytas žymeles. Jas galima taisyti, šalinti arba atverti susietą žinyno puslapį.