Duomenų bazių spartieji klavišai

Šiame skyriuje aprašytus sparčiuosius klavišus galima naudoti duomenų bazių programoje.

Duomenų bazėse taip pat veikia ir bendrieji „LibreOffice“ spartieji klavišai.

Note Icon

Kai kurie spartieji klavišai gali būti naudojami operacinės sistemos. Tokių sparčiųjų klavišų negalima naudoti „LibreOffice“ programoje. Tokiu atveju galima bandyti veiksmui priskirti kitokį spartųjį klavišą arba „LibreOffice“ programoje, lange Priemonės → Sąranka → Klaviatūra, arba operacinėje sistemoje.


Duomenų bazių spartieji klavišai

Užklausos kūrimas projektavimo veiksenoje

Spartusis klavišas

Rezultatas

F6

Židinys perkeliamas tarp užklausos kūrimo lango sričių.

„Šalinti“

Lentelė pašalinama iš kuriamos užklausos.

„Tab“

Pažymima jungiamoji linija.

„Lyg2+F10“

Atveriamas kontekstinis meniu.

F4

Peržiūra

F5

Vykdoma užklausa.

F7

Atveriamas lentelės arba užklausos pridėjimo dialogo langas.


Valdiklio savybių langas

Spartusis klavišas

Rezultatas

+Žemyn“

Išskleidžiamas jungtinio langelio sąrašas.

+Aukštyn

Suskleidžiamas jungtinio langelio sąrašas.

„Lyg2+Įvesti“

Įterpiama nauja eilutė.

Rodyklė aukštyn

Žymeklis perkeliamas į ankstesnę eilutę.

Rodyklė žemyn

Žymeklis perkeliamas į kitą eilutę.

„Įvesti“

Užbaigiamas įvedimas į laukelį ir žymeklis perkeliamas į kitą lauką.

+F6“

Židinys perkeliamas ties pirmuoju valdikliu (jei neaktyvinta projektavimo veiksena). Pirmasis valdiklis – tai tas, kuris pirmas įrašytas formos žvalgiklyje.


„Basic“ dialogo langų kūrimo spartieji klavišai

Spartusis klavišas

Rezultatas

+Psl. aukštyn“

Paeiliui keičiamos kortelės.

+Psl. žemyn“

Paeiliui keičiamos kortelės.

F6

Keičiami langai.

„Tab“

Pažymimas kitas valdiklio laukas.

„Lyg2+Tab“

Pažymimas ankstesnis valdiklio laukas.

+Įvesti“

Įterpiamas pažymėtas valdiklis.

Rodyklių klavišai

+rodyklės klavišas

Pažymėtas valdiklis 1 mm žingsniais perkeliamas atitinkama kryptimi. Taškų taisymo veiksenoje keičiamas pažymėto valdiklio dydis.

+Tab“

Taškų taisymo veiksenoje aktyvinama kita rankenėlė.

„Lyg2++Tab“

Taškų taisymo veiksenoje aktyvinama ankstesnė rankenėlė.

„Gr“

Panaikinamas objekto žymėjimas.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by + Shift + F4 keys)

Spartusis klavišas

Veiksmas

Tarpo klavišas

Pažymi eilutę arba panaikina žymėjimą (jei neaktyvinta eilutės taisymo veiksena).

+Tarpo klavišas

Pažymi eilutę arba panaikina žymėjimą

Lyg2+Tarpo klavišas

Pažymimas veikiamasis stulpelis.

+Psl. aukštyn

Žymeklis perkeliamas į pirmąją eilutę.

+Psl. žemyn

Žymeklis perkeliamas į paskutinę eilutę.