Valdiklio savybės

Atveriamas langas, kuriame galima taisyti pažymėto valdiklio savybes.

Jei norite tai atlikti…

Open context menu of a selected form element - choose Control

Icon

Control


Note Icon

Savybių langą galima atverti tik projektavimo veiksenoje ir kai pažymėtas kuris nors valdiklis.


Kai vesite duomenis savybių dialogo lange, atkreipkite dėmesį, kad kai kuriuose jungtiniuose langeliuose tekstą galima įvesti keliomis eilutėmis. Tai galioja visiems laukams, kuriuose galima įvesti SQL sakinį, taip pat teksto langelio ar žymės lauko savybių laukeliams. Atverkite tokius laukus ir veskite tekstą išsiskleidusiame sąraše. Renkant tekstą veikia šie spartieji klavišai:

Klavišai

Veiksmas

+Žemyn

Išskleidžiamas jungtinio langelio sąrašas.

+Aukštyn

Suskleidžiamas jungtinio langelio sąrašas.

Lyg2+Įvesti

Įterpiama nauja eilutė.

Rodyklė aukštyn

Žymeklis perkeliamas į ankstesnę eilutę.

Rodyklė žemyn

Žymeklis perkeliamas į kitą eilutę.

Įvesti

Užbaigiamas įvedimas į laukelį ir žymeklis perkeliamas į kitą lauką.


Sąrašo lauko ar jungtinio langelio sąrašą galima išskleisti pele spustelėjus rodyklę, esančią dešinėje lauko pusėje. Tekstą galima rinkti arba išskleistame sąraše, arba teksto langelyje viršuje. Tai negalioja tik savybių, kurių reikšmės turi būti atvaizduojamos sąrašu, laukams. Pavyzdžiui, sąrašo lauko ir jungtinio langelio savybės Sąrašo įrašai reikšmes galima taisyti tik kai sąrašas yra išskleistas.

General

This General tab enables you to define the general properties of a form control. These properties differ, depending on the control type. Not all of the following properties are available for every control.

Data

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

Events

On the Events tab page you can link macros to events that occur in a form's control fields.

Data (for XML Form Documents)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.