Bendrosios mygtukų juostos naudojimas

Bendroji juosta – tai naujas mygtukų ir komandų išdėstymo būdas darbui su programa paspartinti.

Warning Icon

Ši programos funkcija yra eksperimentinė ir gali veikti nestabiliai. Jei vis tiek norite ją naudoti, pirmiausia ją įgalinkite pasirinkę → LibreOffice → Kitos parinktys ir pažymėję parinktį Įgalinti eksperimentines funkcijas.


Įprastai „LibreOffice“ komandos pateikiamos sugrupuotos išskleidžiamuose meniu ir mygtukų juostose.

Bendrojoje juostoje komandos ir mygtukai išdėstomi ne vienoje eilutėje, o grupuojami ir pateikiami priklausomai nuo konteksto ir dokumento turinio.

Dažniausiai naudojamos komandos išdėstytos taip, kad jas būtų lengva pasiekti ir tam nereikėtų išskleisti keleto lygių meniu ar ieškoti ilgoje mygtukų juostoje.

Bendrąją juostą galima naudoti tekstų rengyklėje „Writer“, skaičiuoklėje „Calc“ ir pateikčių rengyklėje „Impress“. Yra keletas galimų bendrosios juostos išdėstymo variantų. Juos galima rinktis meniu grupėje Rodymas iškleidus du submeniu: Mygtukų juostų išdėstymas ir Bendroji juosta.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandas Rodymas → Mygtukų juostų išdėstymas → Bendroji juosta


Naudotojo sąsajos išdėstymai

Submeniu Mygtukų juostų išdėstymas komandomis galima pasirinkti, kurie naudotojo sąsajos elementai bus matomi. Galimi išdėstymai yra šie:

Informacija apie įgalintas papildomas mygtukų juostas įrašoma naudotojo profilyje. Todėl vėliau vėl įjungus bendrosios juostos veikseną bus rodomos ir įrašytos papildomos juostos.

Bendrosios juostos veiksenos

Note Icon

Pagal numatytąsias kortelių veiksenos nuostatas meniu juosta nėra rodoma. Jei norite matyti meniu juostą, viršutiniame dešiniajame programos lango kampe spustelėkite mygtuką ≡ ir pasirinkite komandą Meniu juosta.


Tip Icon

Bendrosios juostos mygtukų dydį galima keisti lange Priemonės → Parinktys → LibreOffice → Rodymas, išskleidžiamojo sąrašo laukelyje Bendrosios juostos mygtukų dydis.


Note Icon

Bendrosios juostos sąrankos keisti negalima.


Warning Icon

Dabartinėje programų paketo versijoje (LibreOffice 6.1) bendroji juosta yra bendra tekstų rengyklei, skaičiuoklei ir pateikčių rengyklei. Pakeitus bendrąją juostą vienoje programoje, pakeitimai būtų pritaikyti ir kitose.